ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

Μικτά Αέρια

Το καταδυτικό κέντρο προσφέρει τη δυνατότητα πλήρωσης φιαλών με μίγματα Nitrox και Trimix. Λόγω μειωμένης διαθεσιμότητας ηλίου στην  περιοχή μας, ο δύτης θα πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως το καταδυτικό για την έγκαιρη παραλαβή του μίγματος που επιθυμεί.


Τιμοκατάλογος

Ήλιο (ανά λίτρο)

€0.07

Οξυγόνο (ανά λίτρο)

€0.01

Nitrox <40% (5 - 10 ltr Tank) 210 bar

€6.00

Nitrox <40% (12 - 18 ltr Tank) 210 bar

€8.00

Nitrox <70% (5 ltr & 7 ltr Stage) 210 bar

€10.00

Nitrox <70% (12 ltr Stage) 210 bar

€12.00

Nitrox >70% (5 ltr & 7 ltr Stage) 210 bar

€12.00

Nitrox >70% (12 ltr Stage) 210 bar

€14.00