ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

Κατάστημα λιανικής πώλησης

Ενοικίαση εξοπλισμού

Πλήρωση φιαλών με αέρα

Μικτά αέρια

Υδροσταστικός και οπτικός έλεγχος φιαλών

Συντήρηση εξοπλισμού
Κατάστημα λιανικής πώλησης

Φιλική εξυπηρέτηση, υπεύθυνη αντιμετώπιση

Περισσότερα

Ενοικίαση εξοπλισμού

Το καταδυτικό κέντρο διαθέτει υψηλής ποιότητας και άριστα συντηρημένο καταδυτικό εξοπλισμό προς ενοικίαση.

Περισσότερα

Πλήρωση φιαλών με αέρα

Το καταδυτικό κέντρο διαθέτει 2 αεροσυμπιεστές, παροχής 220 ltr /min και 250 ltr/min.

Περισσότερα

Μικτά Αέρια

Το καταδυτικό κέντρο προσφέρει τη δυνατότητα πλήρωσης φιαλών με μίγματα Nitrox και Trimix.


Περισσότερα
1 2