ΥπηρεσίεςΥπηρεσίες

Κατάστημα λιανικής πώλησης

Ενοικίαση εξοπλισμού

Πλήρωση φιαλών με αέρα

Μικτά αέρια

Υδροσταστικός και οπτικός έλεγχος φιαλών

Συντήρηση εξοπλισμού
Υδροστατικός και οπτικός έλεγχος φιαλών

Η ελληνική νομοθεσία επιβάλλει υδροστατικό έλεγχο των φιαλών υψηλής πίεσης ανά 3 χρόνια.

Περισσότερα

Συντήρηση εξοπλισμού

Το καταδυτικό κέντρο παρέχει πιστοποιημένη συντήρηση ρυθμιστών πίεσης.

Περισσότερα
1 2